Kiểm tra tên miền nâng caoBulk Domain Transfer

Start your web hosting experience with us by entering the domain name you want to register, transfer or simply purchase hosting for below...


Xin vui lòng nhập các ký tự mà bạn nhìn thấy trong hình dưới đây vào hộp văn bản được cung cấp. Điều này rất cần thiết để ngăn chặn SPAM.

TLD Đăng ký tối thiểu Đăng ký mới Chuyển về Gia hạn
.com 1 250,000đ 213,000đ 250,000đ
.vn 1 830,000đ 480,000đ
.com.vn 1 700,000đ 350,000đ
.net.vn 1 700,000đ 350,000đ
.org.vn 1 400,000đ 200,000đ
.info.vn 1 400,000đ 200,000đ
.gov.vn 1 400,000đ 200,000đ
.edu.vn 1 400,000đ 200,000đ
.net 1 250,000đ 213,000đ 250,000đ
.org 1 259,000đ 220,000đ 259,000đ
.info 1 279,000đ 237,000đ 279,000đ
.biz.vn 1 700,000đ 350,000đ
.name.vn 1 60,000đ 30,000đ
.pro.vn 1 400,000đ 200,000đ
.health.vn 1 400,000đ 200,000đ
.ac.vn 1 400,000đ 200,000đ
.us 1 199,000đ 169,000đ 199,000đ
.biz 1 250,000đ 213,000đ 2,500,000đ
.cc 1 460,000đ 391,000đ 460,000đ
.asia 1 350,000đ 298,000đ 350,000đ
.eu 1 191,000đ 162,000đ 191,000đ
.me 1 610,000đ 519,000đ 610,000đ
.tel 1 340,000đ 289,000đ 340,000đ
.ws 1 460,000đ 391,000đ 460,000đ
.name 1 229,000đ 195,000đ 229,000đ
.xyz 1 309,000đ 263,000đ 309,000đ
.audio 1 309,000đ 263,000đ 309,000đ
.bar 1 1,657,000đ 1,408,000đ 1,657,000đ
.bz 1 529,000đ 450,000đ 529,000đ
.ca 1 529,000đ 450,000đ 529,000đ
.co 1 610,000đ 519,000đ 610,000đ
.de 1 199,000đ 169,000đ 199,000đ
.es 1 221,000đ 188,000đ 221,000đ
.in 1 249,000đ 212,000đ 249,000đ
.kaufen 1 694,000đ 590,000đ 694,000đ
.mn 1 910,000đ 774,000đ 910,000đ
.mobi 1 460,000đ 391,000đ 460,000đ
.nl 1 227,000đ 193,000đ 227,000đ
.pro 1 360,000đ 306,000đ 360,000đ
.pw 1 213,000đ 181,000đ 213,000đ
.rest 1 887,000đ 754,000đ 887,000đ
.SX 1 832,000đ 707,000đ 832,000đ
.tv 1 610,000đ 519,000đ 610,000đ
.uk 1 199,000đ 169,000đ 199,000đ
.xxx 1 2,179,000đ 1,852,000đ 2,179,000đ
.accountants 1 2,179,000đ 1,852,000đ 2,179,000đ
.actor 1 832,000đ 707,000đ 832,000đ
.attorney 1 832,000đ 707,000đ 832,000đ
.auction 1 694,000đ 590,000đ 694,000đ
.beer 1 612,000đ 520,000đ 612,000đ
.berlin 1 1,244,000đ 1,057,000đ 1,244,000đ
.bharat 1 229,000đ 195,000đ 229,000đ
.bid 1 722,000đ 614,000đ 722,000đ
.blackfriday 1 832,000đ 707,000đ 832,000đ
.blue 1 364,000đ 309,000đ 364,000đ
.build 1 1,657,000đ 1,408,000đ 1,657,000đ
.buzz 1 832,000đ 707,000đ 832,000đ
.capetown 1 612,000đ 520,000đ 612,000đ
.career 1 2,207,000đ 1,876,000đ 2,207,000đ
.casa 1 612,000đ 520,000đ 612,000đ
.christmas 1 667,000đ 567,000đ 667,000đ
.click 1 172,000đ 146,000đ 172,000đ
.club 1 364,000đ 309,000đ 364,000đ
.cn 1 213,000đ 181,000đ 213,000đ
.cn.com 1 969,000đ 824,000đ 969,000đ
.co.com 1 694,000đ 590,000đ 694,000đ
.co.de 1 257,000đ 218,000đ 257,000đ
.consulting 1 694,000đ 590,000đ 694,000đ
.cooking 1 694,000đ 590,000đ 694,000đ
.country 1 694,000đ 590,000đ 694,000đ
.credit 1 2,179,000đ 1,852,000đ 2,179,000đ
.creditcard 1 3,444,000đ 2,927,000đ 3,444,000đ
.cricket 1 1,657,000đ 1,408,000đ 1,657,000đ
.cyrillicorg 1 309,000đ 263,000đ 309,000đ
.dance 1 557,000đ 473,000đ 557,000đ
.degree 1 969,000đ 824,000đ 969,000đ
.democrat 1 832,000đ 707,000đ 832,000đ
.dentist 1 832,000đ 707,000đ 832,000đ
.desi 1 419,000đ 356,000đ 419,000đ
.diet 1 447,000đ 380,000đ 447,000đ
.durban 1 612,000đ 520,000đ 612,000đ
.energy 1 2,152,000đ 1,829,000đ 2,152,000đ
.engineer 1 832,000đ 707,000đ 832,000đ
.fashion 1 832,000đ 707,000đ 832,000đ
.fishing 1 694,000đ 590,000đ 694,000đ
.flowers 1 694,000đ 590,000đ 694,000đ
.forsale 1 694,000đ 590,000đ 694,000đ
.futbol 1 364,000đ 309,000đ 364,000đ
.garden 1 832,000đ 707,000đ 832,000đ
.gift 1 447,000đ 380,000đ 447,000đ
.global 1 1,657,000đ 1,408,000đ 1,657,000đ
.green 1 2,069,000đ 1,759,000đ 2,069,000đ
.guitars 1 667,000đ 567,000đ 667,000đ
.haus 1 694,000đ 590,000đ 694,000đ
.help 1 447,000đ 380,000đ 447,000đ
.hiphop 1 447,000đ 380,000đ 447,000đ
.horse 1 694,000đ 590,000đ 694,000đ
.host 1 2,124,000đ 1,805,000đ 2,124,000đ
.hosting 1 667,000đ 567,000đ 667,000đ
.immobilien 1 832,000đ 707,000đ 832,000đ
.in.net 1 185,000đ 157,000đ 185,000đ
.ink 1 694,000đ 590,000đ 694,000đ
.investments 1 2,179,000đ 1,852,000đ 2,179,000đ
.jobs 1 3,307,000đ 2,811,000đ 3,307,000đ
.joburg 1 612,000đ 520,000đ 612,000đ
.juegos 1 309,000đ 263,000đ 309,000đ
.kim 1 364,000đ 309,000đ 364,000đ
.la 1 832,000đ 707,000đ 832,000đ
.lawyer 1 832,000đ 707,000đ 832,000đ
.link 1 227,000đ 193,000đ 227,000đ
.loans 1 2,179,000đ 1,852,000đ 2,179,000đ
.london 1 1,107,000đ 941,000đ 1,107,000đ
.luxury 1 13,207,000đ 11,206,000đ 13,207,000đ
.market 1 832,000đ 707,000đ 832,000đ
.menu 1 832,000đ 707,000đ 832,000đ
.moda 1 694,000đ 590,000đ 694,000đ
.mortgage 1 1,107,000đ 941,000đ 1,107,000đ
.ninja 1 447,000đ 308,000đ 447,000đ
.nyc 1 694,000đ 590,000đ 694,000đ
.ooo 1 639,000đ 543,000đ 639,000đ
.party 1 667,000đ 567,000đ 667,000đ
.photo 1 667,000đ 567,000đ 667,000đ
.pics 1 447,000đ 308,000đ 447,000đ
.pictures 1 309,000đ 263,000đ 309,000đ
.pink 1 364,000đ 309,000đ 364,000đ
.press 1 1,657,000đ 1,408,000đ 1,657,000đ
.property 1 667,000đ 567,000đ 667,000đ
.pub 1 694,000đ 590,000đ 694,000đ
.quebec 1 832,000đ 707,000đ 832,000đ
.red 1 364,000đ 309,000đ 364,000đ
.reviews 1 667,000đ 567,000đ 667,000đ
.rocks 1 282,000đ 240,000đ 282,000đ
.rodeo 1 694,000đ 590,000đ 694,000đ
.ru 1 131,000đ 111,000đ 131,000đ
.sagathan 1 309,000đ 263,000đ 309,000đ
.sc 1 250,000đ 1,992,000đ 2,344,000đ
.science 1 447,000đ 380,000đ 447,000đ
.shabaka 1 419,000đ 356,000đ 419,000đ
.shiksha 1 364,000đ 309,000đ 364,000đ
.social 1 832,000đ 707,000đ 832,000đ
.software 1 832,000đ 707,000đ 832,000đ
.soy 1 694,000đ 590,000đ 694,000đ
.space 1 199,000đ 169,000đ 199,000đ
.surf 1 612,000đ 520,000đ 612,000đ
.tattoo 1 667,000đ 567,000đ 667,000đ
.tires 1 2,152,000đ 1,829,000đ 2,152,000đ
.tokyo 1 392,000đ 333,000đ 392,000đ
.trade 1 722,000đ 614,000đ 722,000đ
.uno 1 419,000đ 356,000đ 419,000đ
.vc 1 942,000đ 801,000đ 942,000đ
.vegas 1 1,382,000đ 1,175,000đ 1,382,000đ
.vodka 1 694,000đ 590,000đ 694,000đ
.wang 1 309,000đ 263,000đ 309,000đ
.webcam 1 722,000đ 614,000đ 722,000đ
.website 1 474,000đ 403,000đ 474,000đ
.wedding 1 832,000đ 707,000đ 832,000đ
.wiki 1 639,000đ 543,000đ 639,000đ
.work 1 144,000đ 122,000đ 144,000đ


Powered by WHMCompleteSolution

Chuyên viên hỗ trợ

Kinh doanh 1

0911 566 866 – ext 111

Kinh doanh 2

0911 566 866 – ext 222

Kỹ thuật 1

0911 566 866 – ext 333

Kỹ thuật 2

0911 566 866 – ext 444

Chăm sóc khách hàng

0911 566 866 – ext 555

Copyright © 2014 www.greenhost.vn All rights reserved.