Virtual private server

Cloud Vps A

Chỉ với 180.000đ / Tháng

 • Core : 1
 • Ram : 512MB
 • SSD : 10GB
 • IP : 1
 • Bandwidth : Unlimited
ĐĂNG KÝ

Cloud Vps B

Chỉ với 450.000đ / Tháng

 • Core : 1
 • Ram : 1GB
 • SSD : 25GB
 • IP : 1
 • Bandwidth : Unlimited
ĐĂNG KÝ

Cloud Vps C

Chỉ với 650.000đ / Tháng

 • Core : 2
 • Ram : 2GB
 • SSD : 40GB
 • IP : 1
 • Bandwidth : Unlimited
ĐĂNG KÝ

Cloud Vps D

Chỉ với 890.000đ / Tháng

 • Core : 3
 • Ram : 4GB
 • SSD : 60GB
 • IP : 1
 • Bandwidth : Unlimited
ĐĂNG KÝ

Cloud Vps E

Chỉ với 1.600.000đ / Tháng

 • Core : 4
 • Ram : 8GB
 • SSD : 80GB
 • IP : 1
 • Bandwidth : Unlimited
ĐĂNG KÝ

Cloud Vps A

Chỉ với 180.000đ / Tháng

 • Core : 1
 • Ram : 512MB
 • SSD : 10GB
 • IP : 1
 • Bandwidth : Unlimited
ĐĂNG KÝ

Cloud Vps B

Chỉ với 450.000đ / Tháng

 • Core : 1
 • Ram : 1GB
 • SSD : 25GB
 • IP : 1
 • Bandwidth : Unlimited
ĐĂNG KÝ

Cloud Vps C

Chỉ với 650.000đ / Tháng

 • Core : 2
 • Ram : 2GB
 • SSD : 40GB
 • IP : 1
 • Bandwidth : Unlimited
ĐĂNG KÝ

Cloud Vps D

Chỉ với 890.000đ / Tháng

 • Core : 3
 • Ram : 4GB
 • SSD : 60GB
 • IP : 1
 • Bandwidth : Unlimited
ĐĂNG KÝ

Cloud Vps E

Chỉ với 1.600.000đ / Tháng

 • Core : 4
 • Ram : 8GB
 • SSD : 80GB
 • IP : 1
 • Bandwidth : Unlimited
ĐĂNG KÝ
CÁC DỊCH VỤ BỔ SUNG (Tính hàng tháng, vnđ)
Dùng thêm 10 GB SSD 200.000 đ Cài đặt lại hệ điều hành (OS Reload) 200.000 / 1 lần
Thêm 1GB RAM 200.000 đ Dịch vụ quản lý máy chủ (Monitor services) 330.000 đ/tháng hoặc 999.000 đ/tháng
Thêm 1 IP 100.000 đ Bản quyền cPanel VPS 350.000 đ/tháng – 3.800.000 đ/năm
Thêm 1 core CPU 180.000 đ Bản quyền Direct Admin (HĐH Linux) 150.000 đ/tháng – 2.200.000 đ/lần

Powered by WHMCompleteSolution

Chuyên viên hỗ trợ

Kinh doanh 1

0911 566 866 – ext 111

Kinh doanh 2

0911 566 866 – ext 222

Kỹ thuật 1

0911 566 866 – ext 333

Kỹ thuật 2

0911 566 866 – ext 444

Chăm sóc khách hàng

0911 566 866 – ext 555

Copyright © 2014 www.greenhost.vn All rights reserved.