Email Sever chuyên nghiệp

Giải pháp email chuyên nghiệp vận hành trên một máy chủ độc lập

BẢNG GIÁ EMAIL DOANH NGHIỆP

M-BASIC

19.000 đ Tháng

Dung lượng mail: 1 GB
Địa chỉ mail: 2
Hỗ trợ mail offline (Catch All): có
Email Forwarder: 2
POP3, SMTP, IMAP: có
Chống Spam, Virus: có
Sao lưu dữ liệu (Backup): không
Quản lý email gửi ra: không
24/7 Support

M-PRO

99.000 đ Tháng

Dung lượng mail: 15 GB
Địa chỉ mail: 50
Hỗ trợ mail offline (Catch All): có
Email Forwarder: 2
POP3, SMTP, IMAP: có
Chống Spam, Virus: có
Sao lưu dữ liệu (Backup): có
Quản lý email gửi ra: có
24/7 Support

M-GOLD

149.000 đ Tháng

Dung lượng mail: 15 GB
Địa chỉ mail: 50
Hỗ trợ mail offline (Catch All): có
Email Forwarder: 2
POP3, SMTP, IMAP: có
Chống Spam, Virus: có
Sao lưu dữ liệu (Backup): có
Quản lý email gửi ra: có
24/7 Support

M-BITS

299.000 đ Tháng

Dung lượng mail: 50 GB
Địa chỉ mail: 150
Hỗ trợ mail offline (Catch All): có
Email Forwarder: 2
POP3, SMTP, IMAP: có
Chống Spam, Virus: có
Sao lưu dữ liệu (Backup): có
Quản lý email gửi ra: có
24/7 Support

Mx-BITS

449.000 đ Tháng

Dung lượng mail: 100 GB
Địa chỉ mail: Không giới hạn
Hỗ trợ mail offline (Catch All): có
Email Forwarder: 5
POP3, SMTP, IMAP: có
Chống Spam, Virus: có
Sao lưu dữ liệu (Backup): có
Quản lý email gửi ra: có
24/7 Support

M-MAX

629.000 đ Tháng

Dung lượng mail: 200 GB
Địa chỉ mail: Không giới hạn
Hỗ trợ mail offline (Catch All): có
Email Forwarder: 10
POP3, SMTP, IMAP: có
Chống Spam, Virus: có
Sao lưu dữ liệu (Backup): có
Quản lý email gửi ra: có
24/7 Support

Mx-MAX

793.000 đ Tháng

Dung lượng mail: 300 GB
Địa chỉ mail: Không giới hạn
Hỗ trợ mail offline (Catch All): có
Email Forwarder: 10
POP3, SMTP, IMAP: có
Chống Spam, Virus: có
Sao lưu dữ liệu (Backup): có
Quản lý email gửi ra: có
24/7 Support

GIỚI THIỆU MÁY CHỦ EMAIL RIÊNG

ƯU ĐIỂM EMAIL TẠI GREENHOST

Tự tạo web

Tích hợp sẵn WordPress+

Quản lý dễ dàng

Miễn phí cPanel, Plesk+

Phiên bản mới

Tự động nâng cấp

An toàn Email

Tích hợp antispam & antivirus

Mọi lúc, mọi nơi

Hỗ trợ thiết bị di động

Support desk

Hỗ trợ dịch vụ 247

Tự tạo web

Tích hợp sẵn WordPress+

Quản lý dễ dàng

Miễn phí cPanel, Plesk+

Phiên bản mới

Tự động nâng cấp

Mọi lúc, mọi nơi

Hỗ trợ thiết bị di động

An toàn Email

Tích hợp antispam & antivirus

Support desk

Hỗ trợ dịch vụ 247