Hướng dẫn sử dụng bigdump để import mysql dung lượng lớn

Bài viết này sẽ hướng dẫn các bạn cách import Database mysql dung lượng lớn lên hosting sử dụng

1. Cách thực hiện
Bài viết này mình sử dung control panel Cpanel , các control khác cũng thực hiện tương tự

Đầu tiên chúng ta Download bigdump về tại link sau
https://www.ozerov.de/bigdump.zip
Sau đó Upload file database .sql dung lượng lớn cần import lên hosting (ví dụ : bigdump_SQL.sql)

Tiếp theo upload file bigdump.php đã download trước đó lên

Dùng control hosting để upload file luôn , chúng ta đăng nhập quản trị hosting . Hosting Cpanel tại Greenhost chúng ta truy cập tên miền với port 2083 ( VD : demo.greenhost.vn:2083 ). Sau khi đăng nhập chúng ta vào File > File Manager, sẽ xuất hiện như hình phía dưới, ta nhấn vào public_html > sau đó nhấn upload và chọn file cần upload lên


File này chúng ta cần khai báo các thông tin Database cần import vào

Hướng dẫn cách tạo Database trên Cpanel Tại đây

Các tham số cần chú ý với bigdump :
$db_server = ‘localhost; –> địa chỉ server
$db_name = ”; –> tên database
$db_username =”; –> userDB
$db_password =”; –> mật khẩu
$filename = ‘bigdump_SQL.sql’; –> tên file database cần import đã upload lên trước đó, ở đây là bigdump_SQL.sql
$db_connection_charset = ‘utf8’; –> cái này quan trọng này, nếu không đúng database sẽ rất dễ bị lỗi tiếng Việt

Chúng ta chọn file > Nhấn chuột phải > Edit để chỉnh sửa thông tin trực tiếp .


Sau đó truy cập : http://yoursite.com/bigdump.php , ở đây tên miền mình là demo.greenhost.vn/bigdump.php và bấm Start import , Thành công hoặc có lỗi sẽ có báo về.


Hiện thông báo sau là import thành công .


2. Upload file trực tiếp trên bigdump
Nếu chúng ta chưa upfile .sql cần import và chưa khai báo file trong bigdump.php $filename = ”;

Chúng ta truy cập http://yoursite.com/bigdump.php sẽ thấy phần upload và upload trực tiếp trên đây .

Nếu thấy có thông báo “You can now upload your dump file up to 2097152 bytes (2 Mbytes)” chúng ta điều chỉnh tăng thông số upload file lên trong php Version để upload được file lớn .


Để điều chỉnh tại quản trị hosting Software > Select PHP Version > Option


max_execution_time ( tăng lên 3000)

post_max_size : 256-512MB tùy dung lượng file .sql upload lên

upload_max_filesize: 256-512MB tùy dung lượng file .sql upload lên

Sau khi đã tăng thêm dung lượng file upload lên ta upload file và tiến hành Import.