Cloud Hosting

 • M-CHEAP

  • 1G Dung lượng
  • có SSD/SAS
  • 30GB Băng thông
  • 10 Địa chỉ email
  • không giới hạn FTP Account
  • 1 Database (SQL/Mysql)
  • 1/0 Park/ Addon Domain
  • 0 IP riêng
  • không Backup
 • M-BASE+

  • 2GB Dung lượng
  • có SSD/SAS
  • 30GB Băng thông
  • 10 Địa chỉ email
  • không giới hạn FTP Account
  • 1 Database (SQL/Mysql)
  • 1/0 Park/ Addon Domain
  • 0 IP riêng
  • không Backup
 • M-PRO

  • 4GB Dung lượng
  • có SSD/SAS
  • 80GB Băng thông
  • 10 Địa chỉ email
  • không giới hạn FTP Account
  • 2 Database (SQL/Mysql)
  • Unlimited/1 Park/ Addon Domain
  • 0 IP riêng
  • không Backup
 • M-PROS

  1,320,000/yr
  Đăng ký ngay
  • 4GB Dung lượng
  • có SSD/SAS
  • 100GB Băng thông
  • 10 Địa chỉ email
  • không giới hạn FTP Account
  • 2 Database (SQL/Mysql)
  • Unlimited/1 Park/ Addon Domain
  • 0 IP riêng
  • 2 tuần/ 1 lần Backup
 • M-GOLD

  1,560,000/yr
  Đăng ký ngay
  • 6GB Dung lượng
  • có SSD/SAS
  • không giới hạn Băng thông
  • không giới hạn Địa chỉ email
  • không giới hạn FTP Account
  • 8 Database (SQL/Mysql)
  • Unlimited/2 Park/ Addon Domain
  • 0 IP riêng
  • 2 x tuần Backup
 • G-STANDAR

  3,000,000/yr
  Đăng ký ngay
  • 12GB Dung lượng
  • có SSD/SAS
  • không giới hạn Băng thông
  • không giới hạn Địa chỉ email
  • không giới hạn FTP Account
  • 10 Database (SQL/Mysql)
  • Unlimited/4 Park/ Addon Domain
  • 0 IP riêng
  • 4 x tuần Backup
 • G-BUSINESS

  4,200,000/yr
  Đăng ký ngay
  • 20GB Dung lượng
  • có SSD/SAS
  • không giới hạn Băng thông
  • không giới hạn Địa chỉ email
  • không giới hạn FTP Account
  • 15 Database (SQL/Mysql)
  • Unlimited/8 Park/ Addon Domain
  • 0 IP riêng
  • 4 x tuần, 2 x tháng Backup
 • G-PLATINUM

  3,600,000/6 mo
  Đăng ký ngay
  • 40GB Dung lượng
  • có SSD/SAS
  • không giới hạn Băng thông
  • không giới hạn Địa chỉ email
  • không giới hạn FTP Account
  • 30 Database (SQL/Mysql)
  • Unlimited/20 Park/ Addon Domain
  • 1 IP riêng
  • 4 x tuần, 6 x tháng Backup