Hệ thống máy chủ GreenHost đặt tại Datacenter chuẩn quốc tế tier-3

Datacenter của GreenHost đặt tại Datacenter của VNPT, cùng hệ thống với các hãng lớn đặt máy chủ tại Việt Nam như: Google, Amazon,.. các hệ thống Datacenter của VNPT trên toàn quốc có chứng chỉ tier-3 của quốc tế, theo đó, độ an toàn về dữ liệu, nguồn điện ở mức rất cao: Uptime Tier là hệ thống tiêu chuẩn đánh giá danh giá nhất trên thế giới dành cho việc thiết kế, xây dựng, vận hành, quản lý và sự ổn định về dịch vụ của Data Center gồm các cấp độ từ thấp đến cao (Tier I, Tier II, Tier III, Tier IV).