Về chính sách an toàn dữ liệu

GreenHost tổ chức hệ thống máy chủ cloud với nhiều lớp bảo vệ dữ liệu khách hàng, trong đó có 3 lớp cơ bản gồm:

1.Lớp vật lý

toàn bộ máy chủ của GreenHost được hoạt động trên kiến trúc ổ đĩa RAID 5,6 hoặc RAID 10. Mô hình vật lý này giúp các hệ thống máy chủ hạn chế đến mức rối đa lỗi hỏng ổ cứng, hỏng dữ liệu của khách hàng, trong trường hợp ổ cứng hỏng, một số lượng ổ cứng <50% tổng số bị hỏng, hệ thống của GreenHost sẽ vẫn hoạt động bình thường, quá trình thay thế sẽ được thực hiện trong vòng 24 giờ với thời gian downtime = 0 nhờ vào công nghệ Hotswap trên các máy chủ của chúng tôi.

2.Lớp DC

tất cả các máy chủ của GreenHost được bảo vẹe Site by Site, tức khi có sự cố xảy ra với 1 site vật lý lớn, GreenHost sẽ thực hiện phục hồi dữ liệu từ các site khác với vị trí địa lý cách nhau trên 10km mỗi site (tránh được thiên tai, hỏa hoạn);

3.Lớp mềm

Lớp bảo vệ dữ liệu mềm được chia thành 2 mức:

Bảo vệ mức ứng dụng: mỗi ứng đụng được sử dụng trên hệ thống của GreenHost đều có chức năng backup/restore, và chúng thôi thiết lập các bản backup từ 1 ngày, 1 tuần, 1 tháng và đến 3 năm (có thể vĩnh viễn nếu quý khách hàng sử dụng gói backup chuyên dụng).

Bảo vệ mức Cloud: hệ thống ảo hóa của GreenHost sẽ thực hiện backup tự động các máy chủ ra các hệ thống NAS, đảm bảo việc phục hồi nhanh chóng tại bất kỳ thời điểm nào có sự cố xảy ra. Trong đó, hệ thống của GreenHost sẽ bảo vệ tốt nhất cho các máy chủ ảo của khách hàng, hệ thống máy chủ không quan tâm đến ứng dụng quý khách hàng sử dụng trên các máy chủ, chúng tôi đơn giản fullbackup (lưu toàn bộ) máy chủ với bản mã hóa và bản nén để sử dụng trong trường hợp xảy ra khủng hoảng.