Về bản quyền chính hãng

GreenHost sử dụng bản quyền trên toàn bộ hệ thống của mình, trong đó có các hãng cung cấp phần mềm cho ISP rất mạnh mẽ như: WHMCS, cPanel, Parellel Plesk,.. các phần mềm này được cài đặt và tích hợp cho khách hàng ngay khi dịch vụ được đăng ký, kích hoạt.