Làm thế nào để sửa lỗi 421 Too Many Connections

Lỗi 421 Too Many Connections (8) from this IP từ FileZilla là do nhà cung cấp dịch vụ hosting đã giới hạn số lượng kết nối đên server để ngăn chặn sự quá tải cho server. Trong bài viết này, Greenhost sẽ hướng dẫn các bạn cách thiết lập trong Filezilla FTP client để fix lỗi trên. Và cách hủy kết nối chờ trong Cpanel của hosting.

Để tiến hành sửa lỗi bạn thực hiện theo các bước liệt kê bên dưới:

  1. Bạn hãy mở phần mềm FileZilla FTP Client.
  2. Sau đó bạn truy cập File và mở Site Manager


3.Bạn chọn vào tab Transfer Settings.

  • Chọn vào defauft
  • Ở dòng “ Limit number of simultaneous connections” bạn click chọn vào.
  • Ở dòng maximum number of connections bạn chọn số 2 như hình bên dưới.

Tùy thuộc vào từng nhà cung cấp hosting họ sẽ cho phép lượng kết nối của bạn vào hosting bao nhiêu.

Bạn hãy điền 2 hoặc 4 nếu không biết chắc nhé.


4. Sau khi cài đặt xong bạn nhấn nút OK để lưu cấu hình.