VÒNG ĐỜI CỦA MỘT TÊN MIỀN

Bất kỳ ai khi muốn mua tên miền đều phải tìm hiểu về vòng đời của nó. Tất cả các tên miền đều có xuất phát điểm giống nhau theo cùng một cách: tên miền còn trống và bạn có thể đăng ký.

Bài viết này sẽ cung cấp cho bạn cái nhìn tổng quát nhất về vòng đời của một tên miền từ khi nó hình thành cho đến khi bị xóa. Hiểu được vòng đời tên miền bạn có thể giữ lại tên miền hết hạn hoặc khôi phục tên miền bị xóa trong thời gian gần đây.

1. Suy nghĩ đúng: tên miền không phải là của bạn!

Có sự hiểu nhầm đang tồn tại: mọi người cho rằng khi bỏ tiền ra đăng ký tên miền thì tên miền đó thuộc về họ (hay nói cách khác là họ đã mua tên miền).

1.1 Suy nghĩ đúng: tên miền không phải là của bạn!

Điều này hoàn toàn không chính xác vì chẳng ai có thể mua được tên miền! Thật ra tên miền chỉ là một sản phẩm được cho “thuê” và bạn chỉ là người thuê lại tên miền đó mà thôi.

Điều này hoàn toàn không chính xác vì chẳng ai có thể mua được tên miền! Thật ra tên miền chỉ là một sản phẩm được cho “thuê” và bạn chỉ là người thuê lại tên miền đó mà thôi.

1.2 Suy nghĩ đúng: tên miền không phải là của bạn!

Ngay cả tên miền của một ông lớn như Google là Google.com cũng có hạn sử dụng. Và tất nhiên, Google phải gia hạn hợp đồng khi tên miền hết hạn.

Ngay cả tên miền của một ông lớn như Google là Google.com cũng có hạn sử dụng. Và tất nhiên, Google phải gia hạn hợp đồng khi tên miền hết hạn.

2. Suy nghĩ đúng: tên miền không phải là của bạn!

Khi đăng ký tên miền có thể được sử dụng trong một khoảng thời gian nhất định. Nếu bạn không tiếp tục đăng ký, tên miền của bạn sẽ lại được đem ra “chào sân” và người khác sẽ thuê lại! Hãy lưu ý nhé.

Khi đăng ký tên miền có thể được sử dụng trong một khoảng thời gian nhất định. Nếu bạn không tiếp tục đăng ký, tên miền của bạn sẽ lại được đem ra “chào sân” và người khác sẽ thuê lại! Hãy lưu ý nhé.

2.1. Suy nghĩ đúng: tên miền không phải là của bạn!

Khi đăng ký tên miền có thể được sử dụng trong một khoảng thời gian nhất định. Nếu bạn không tiếp tục đăng ký, tên miền của bạn sẽ lại được đem ra “chào sân” và người khác sẽ thuê lại! Hãy lưu ý nhé.

Khi đăng ký tên miền có thể được sử dụng trong một khoảng thời gian nhất định. Nếu bạn không tiếp tục đăng ký, tên miền của bạn sẽ lại được đem ra “chào sân” và người khác sẽ thuê lại! Hãy lưu ý nhé.

2.2. Suy nghĩ đúng: tên miền không phải là của bạn!

Khi đăng ký tên miền có thể được sử dụng trong một khoảng thời gian nhất định. Nếu bạn không tiếp tục đăng ký, tên miền của bạn sẽ lại được đem ra “chào sân” và người khác sẽ thuê lại! Hãy lưu ý nhé.

Khi đăng ký tên miền có thể được sử dụng trong một khoảng thời gian nhất định. Nếu bạn không tiếp tục đăng ký, tên miền của bạn sẽ lại được đem ra “chào sân” và người khác sẽ thuê lại! Hãy lưu ý nhé.

2.3. Suy nghĩ đúng: tên miền không phải là của bạn!

Khi đăng ký tên miền có thể được sử dụng trong một khoảng thời gian nhất định. Nếu bạn không tiếp tục đăng ký, tên miền của bạn sẽ lại được đem ra “chào sân” và người khác sẽ thuê lại! Hãy lưu ý nhé.

Khi đăng ký tên miền có thể được sử dụng trong một khoảng thời gian nhất định. Nếu bạn không tiếp tục đăng ký, tên miền của bạn sẽ lại được đem ra “chào sân” và người khác sẽ thuê lại! Hãy lưu ý nhé.