VÒNG ĐỜI CỦA MỘT TÊN MIỀN

Bất kỳ ai khi muốn mua tên miền đều phải tìm hiểu về vòng đời của nó. Tất cả các tên miền đều có xuất phát điểm giống nhau theo cùng một cách: tên miền…