WEB ASP.NET bị lỗi “405 – HTTP verb used to access this page is not allowed”

Bạn chỉ cần disable WebDAV cho site là được. Cách 1 : vào IIS -> remove WebDAVModule ra khỏi mục Modules và HandlerMapping Cách 2 : Add vào web.config theo cấu trúc <system.webServer> <modules> <remove…

Hướng dẫn lấy kết quả ping tracert lấy ip wan

1. Mục đích Hướng dẫn lấy kết quả ping tracert lấy ip wan một ngày khi bạn truy cập website cảm thấy chậm, chập chờn trong khi nhận được câu trả lời từ P.A Việt…

Website bị báo Reported Attack Site

Khi truy cập vào website, quý khách nhận được thông tin Reported Attack Site. Bài viết này Greenhost sẽ hướng dẫn các bạn cách xử lý gỡ cảnh báo website bị báo Reported Attack Site…

Lỗi trang trắng… Hãy đọc log file!

Trở lại nhiều năm về trước, khi mà web server còn hạn chế tính năng thì khi website gặp lỗi hoặc do hacker cố tình dò lỗi thì các lỗi sẽ được hiển thị ngay…

Bảo mật website mã nguồn mở trên hosting Linux

Vừa qua, trên máy chủ hosting Chúng tôi nhận được khá nhiều yêu cầu về trường hợp website bị hack, bị local acktack, chèn mã độc hoặc bị fishing, sau khi kiểm tra một lượt,…